.: Bunker Hill

GÜNTHER FREITAG
Cavazzoni-variaties

Een meesterschilder dronk half februari een potje verfverdunner en overleed een dag later in het ziekenhuis. Hij had zich ingebeeld dat zijn vrouw, terwijl hij ergens anders woningen schilderde, thuis regelmatig andere mannen ontving.

Nadat hij half maart een liter motorolie had gedronken, overleed een eerste monteur in het ziekenhuis. Hij had zichzelf aangepraat dat zijn vrouw het in zijn woning met een meesterschilder deed, terwijl hij auto's repareerde. Hij wist niet dat de meesterschilder al in februari een potje verfverdunner had gedronken en in hetzelfde ziekenhuis was overleden.

Een apotheker overleed half april in een ziekenhuis, nadat hij een paar doosjes van een sterk medicijn tegen hartkwalen en een buisje slaaptabletten had doorgeslikt. Hij meende dat zijn vrouw verhoudingen had met een meesterschilder en met de eigenaar van een garagebedrijf, die beurtelings met haar in zijn huwelijksbed stoeiden, terwijl hij in de apotheek stond en zijn clientèle bediende.

Half mei, tijdens de eerste warme dagen, overleed in een ziekenhuis een kapper, nadat hij twee liter van een uiterst giftig haarkleurmiddel had gedronken. In een verwarde afscheidsbrief schreef hij over zijn razende jaloezie, die hij met geen mogelijkheid nog uit zijn hoofd kon zetten. Naar zijn mening ontving zijn vrouw, terwijl hij in zijn salon het haar van zijn clintèle knipte, verfde en watergolfde, die mannen die zich eerder door hem hadden laten bedienen, zoals de meesterschilder, wiens zaak in dezelfde straat lag als zijn salon, de eerste monteur uit het zijstraatje of de zonderlinge apotheker. Dat dezen op het tijdstip waarop hij in zijn wanhoop het kleurmiddel opdronk, niet meer leefden, werd in de rubrieken met het plaatselijk nieuws bestempeld als 'ironie van het lot'
(p) & (c) günther freitag 2015